Zlot wielkopolskich Drużynowych

Tegoroczna edycja wLASu podzielona zostanie na dwie części –
Zlot Wielkopolskich Drużynowych (8-13.08.2021 r.) oraz Warsztaty Instruktorskie (13-15.08.2021 r.). Ta niezwykła leśna akcja szkoleniowa przyjmie formę obozów metodycznych pod namiotami, a całe wydarzenie
podzielone zostanie na dni tematyczne.
Jako organizatorzy pragniemy, aby zajęcia miały charakter
praktyczny i były zgodne z metodą harcerską. Chcemy, aby udział
w szkoleniu był dla Ciebie okazją do przeżycia niezapomnianej przygody,
której elementy będziesz mógł wykorzystać w pracy wychowawczej.
Oprócz intensywnego szkolenia, będzie też czas na wakacyjny
oddech. W ramach wLAS-u weźmiesz udział również w wycieczkach
krajoznawczych i służbie na rzecz lokalnej społeczności.
Udział we wLAS będzie dla Ciebie niezwykłą okazją do otwarcia
nowych drzwi, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy
z innymi środowiskami z wielkopolski.
Rozpocznij razem z nami zmianę i pamiętaj, że:
Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko
kwestia wytrwałości.