Warsztaty “Drogowskaz” dla instruktorów działających na poziomie hufca i chorągwi

Koordynator warsztatów: hm. Ewa Zubielik,
z-ca komendantki SI “Szkoła Wodzów”,
Hufiec ZHP Poznań Jeżyce

Warsztaty dla programowców
Warsztat kierowany jest do kadry programowej hufców (z-ców komendantów ds. programu, programowców szczepów i związków drużyn, członków zespołów programowych).
Podczas zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na dwa zespoły, które będą
realizowały program w zależności od preferencji określonych w ankietach
zgłoszeniowych. Chcemy poszerzyć Wasze horyzonty, ale również wymienić się doświadczeniami.

Osoba odpowiedzialna: hm. Kinga Pelec
z-ca Komendanta Chorągwi ds. Programu,
Hufiec ZHP Jarocin

Warsztaty dla skarbników
Forma kierowana do Skarbników Hufców. Podczas zajęć poruszać będziemy między innymi kwestie związane z budżetowaniem działań na poziomie hufca, analizy finansowej, planowania strategicznego finansów, nadzoru nad majątkiem oraz pozyskiwania środków na działalność hufca.

Osoba odpowiedzialna: hm. Maciej Siwiak,
skarbnik Chorągwi – Hufiec ZHP Gniezno

Warsztaty dla kadry NS
Forma kierowana dla kadry Nieprzetartego Szlaku, ale również dla tych,
którzy chcieliby rozpocząć pracę w tej metodyce. Celem warsztatów będzie
wymiana doświadczeń, zawiązanie wspólnoty, zaplanowanie wspólnych działań na kolejne lata.

Osoba odpowiedzialna: hm. Lidia Góralska
kierowniczka Referatu NS Chorągwi Wlkp.,
Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski