Warsztaty dla Szczepowych “Dęby”

Kurs przeznaczony jest dla instruktorów, którzy chcą usystematyzować
i uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia
funkcji komendanta szczepu lub związku drużyn.
Komendant szczepu lub związku drużyn to instruktor, który posiada
rozwinięte umiejętności z zakresu pracy z kadrą, rozumie rolę szczepów
i związków drużyn w strukturze ZHP, w tym we wspieraniu podstawowych jednostek organizacyjnych. Ma doświadczenie w pracy z gromadą lub drużyną, zna podstawy wszystkich metodyk. W swojej pracy stosuje
Harcerski System Wychowawczy. Potrafi opracować strategię działania swojego środowiska, buduje i kształtuje jego tożsamość.

Komendant warsztatów: phm. Jakub Nowak,
Komendant Szczepu “Granica” im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach, instruktor Szkoły Wodzów,
Hufiec ZHP Kalisz