Warsztaty dla Namiestników “Źródło”

Warsztaty są przeznaczone dla instruktorów przygotowujących się do pełnienia funkcji metodyka hufcowego/namiestnika lub instruktora pełniącego funkcję w zespole hufcowym odpowiedzialnym za wsparcie metodyczne drużynowych.
Metodyk hufcowy – Namiestnik, to instruktor, który jest specjalistą
w metodyce, w której działa. Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu pracy z kadrą, zna i wykorzystuje różnorodne narzędzia motywowania kadry. Sprawnie się komunikuje. Wie, jak wspierać kadrę w pracy śródrocznej i potrafi reagować na problemy, które pojawiają się
w jednostkach hufca. Jest liderem potrafiącym tworzyć i prowadzić zespół.

Komendantka warsztatów: hm. Aleksandra Nowak,
była szefowa Referatu Zuchowego Chorągwi Wlkp.,
instruktorka Szkoły Wodzów, Hufiec ZHP Kalisz