Dlaczego plaster miodu?

Już lipa roztula*

Już lipa roztula słoneczny swój puch,
a dalej tam z ula na pracę na ruch!
A dalej tam z ula, na pole, na znój.
Ref.
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój,
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój.

Ta stara pasieka na plon czeka nasz,
my lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz,
My lecim od wieka i trud niesiem swój.

Ref. Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój,
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój.

I brzęczy i radzi złocisty nasz wiec,
jak bożej czeladzi pracować, jak lec,
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść bój.

Ref. Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój,
Piastowe my pszczoły , Piastowy my rój.

Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,
gdy z lipy ojczystej żar bierze i moc,
Moc życia, żar czynu, na mir i na bój.

Ref. Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój,
Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój.

*Stara pieśń harcerska śpiewana także w powstańczych okopach, dzisiaj hymn Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

„Piastowe my pszczoły, Piastowy my rój…”, ten fragment hymnu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP to niewątpliwie źródło obrzędowości Wielkopolskiej Leśnej Akcji Szkoleniowej, która odbędzie się 8-15 sierpnia 2021 roku.

Całość obrzędowości tego przedsięwzięcia nawiązywać będzie do pszczół – jednych z najbardziej pożytecznych owadów świata, niezbędnych do jego dalszego funkcjonowania.

Dlaczego pszczoły?
1. Pszczoły to niezwykłe owady. Badania naukowe dowodzą, iż są one odpowiedzialne za co najmniej 70% światowych upraw rolnych – głównie ze względu na zapylanie roślin. Niestety, zwierzęta te – mimo swojej niezwykłej roli w ekosystemie- stopniowo wymierają ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie pestycydów w rolnictwie. W ramach działania oraz podnoszenia świadomości ekologicznej pragniemy przyczynić się do promocji dbałości o pszczoły.

2. Jak mówi stare polskie przysłowie, każdy może „być pracowitym jak pszczoła”. Nawiązując to tego powiedzenia wyrażającego pochwałę dla pracowitości tych niewielkich stworzeń każdego dnia nasi harcerze i harcerski oraz instruktorki pracują wytrwale na rzecz swoich podopiecznych oraz lokalnego środowiska.

3. Symbolika pszczół i ula jest niezwykle bliska wszystkim wielkopolskim harcerzom. Z jednej strony jest to bezpośrednie nawiązanie do słów hymnu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Z drugiej natomiast, wywodzącej się bezpośrednio z tradycji konspiracyjnych Związku Harcerstwa Polskiego, którego podział organizacyjny oparty był na pojęciach związanych z pszczelarstwem. Stąd też Główna Kwatera nosiła przydomek „Pasieka”, działające na terenie Polski chorągwie stały się „ulami”, hufce „rojami”, drużyny „rodzinami” a zastępy „pszczołami”. To dzięki działalności harcerzy z wielkopolskiego Ulu Przemysław rozpoczęło się wykorzystywanie nazwy Szare Szeregi na określenie konspiracyjne harcerzy i harcerek.